Snel antwoord op jouw vraag

Bekijk de veelgestelde vragen over IRIS Christelijke Kindcentra en IKC De Zaaier.

Wij helpen je graag verder!

Filter
 • Toon alle veelgestelde vragen
 • Basisonderwijs
 • Opvang

Basisonderwijs

Wat voor school is De Zaaier?

De Zaaier is een christelijke basisschool in Kamperveen. Vanuit onze christelijke levensovertuiging ligt het ‘omzien naar elkaar’ ons na aan het hart. Het christelijke karakter van onze school moet tastbaar zijn, in de positieve sfeer die op school heerst, die ze uitstraalt en in de omgang met en de zorg voor elkaar. Als team willen we werken vanuit ons geloof in God. Hierin ligt onze inspiratie en motivatie.

De Zaaier school schept ruimte en geeft de kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen aan een taak te werken. We zijn een Daltonschool in ontwikkeling.

Op De Zaaier vinden we het belangrijk dat kinderen (deels) kunnen bepalen welke doelen ze nastreven en hoe ze die willen bereiken. De kracht van klein is het samenwerken, samen leren en samen spelen.

Daltonscholen richten hun onderwijs in rondom de grondwoorden verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, evalueren & reflecteren, effectiviteit & doelmatigheid en borging. Dalton is een manier van werken en omgaan met elkaar. We experimenteren en reflecteren op de praktijk. We borgen onze kernwaarden door middel van planmatige zelfevaluatie, reflectie en visitatie.

Als leerlingen invloed uitoefenen, hun eigen ontwikkellijnen zien en daarover met hun ouders en de leerkrachten in gesprek gaan, komen ze in onze ogen verder. De kinderen praten met de leerkrachten over hun gedrag, werkhouding en opbrengsten.

Alleen ‘kunnen’ is in onze snel veranderende samenleving niet genoeg. ‘Kunnen veranderen’ wordt steeds belangrijker. Kunnen nadenken over je werk, zowel vooraf als tussentijds en achteraf, is een vaardigheid die wij de kinderen graag mee willen geven. De leerkracht kijkt over je schouder mee met de te nemen stappen. Mooie resultaten halen is fijn, maar hoe je bij dit resultaat komt is bij ons op school minstens zo belangrijk.

Hoe stellen wij het kind centraal?

Een kleine school waar het daltononderwijs in ontwikkeling is. Dat is basisschool De Zaaier in Kamperveen. "We werken nauw samen met de andere Iris scholen en daardoor is er veel mogelijk voor onze leerlingen én Iris medewerkers", zo legt intern begeleider Greetje uit.

Samenwerken

“Samenwerken en zelfstandig werken is hier heel normaal. Daarom is er gekozen om het daltonconcept in te voeren zoals dat ook op de Willem van Oranjeschool centraal staat. Het samenwerken tussen oudere en jongere kinderen gebeurt hier altijd al. Leerlingen moeten om kunnen gaan met uitgestelde aandacht omdat er meer jaargroepen in de klas zitten.”

Kind centraal

“De ontwikkelbehoefte van het kind staat centraal. Er zijn veel mogelijkheden omdat er op diverse niveaus instructie wordt gegeven. Aansluiten bij een hogere jaargroep kan een optie zijn voor kinderen die sneller gaan. Heb je meer oefening nodig, is dat goed mogelijk met de laptops die in de klas aanwezig zijn. Naast de extra uitleg van de juf uiteraard.”

“Ons onderwijs is erg individueel gericht”

Leren van en met elkaar

“De collega’s zijn gewend om veel samen te werken. Iedere klas heeft onder meer dezelfde klassenregels, dagritmekaarten, opzet taakbrief. Zo is het voor iedereen duidelijk. Vergaderen gebeurt deels met de partnerschool voor de onderwijsinhoudelijke vergaderingen. Dit is effectief en voor leerkrachten fijn om informatie uit te wisselen met collega’s die dezelfde groepen lesgeven. Zo leer je met en van elkaar.”

Samenwerking Willem van Oranjeschool

“Ons onderwijs is erg individueel gericht. De grootste jaargroep telt vijf leerlingen. Om kinderen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs, ze te laten functioneren in een grote jaargroep en ze bijvoorbeeld op hun eigen niveau gym te laten krijgen, gaan we iedere donderdagmiddag naar de Willem van Oranjeschool. Zo kunnen de leerlingen uit groep 3 tot en met 8 gymmen in de eigen jaargroep bij onze vakleerkracht. Kleuters gaan met een kleutergroep mee naar het speellokaal voor de bewegingsles.”

Kracht van klein

“Het voordeel voor de kinderen is dat ze na de instructie via digitale middelen of schriftelijk aan hun eigen werk kunnen gaan. De zelfstandigheid is groot omdat ze gewend zijn dingen zelf op te zoeken als juf met een andere groepje kinderen bezig is. Dat is echt de kracht van klein. Er zijn regelmatig momenten van analyse. Zo kunnen we het beste uit ieder kind halen.”

Wat houdt de kracht van klein in?

De Zaaier heeft een klein en hecht team. De ogen van Hester stralen als ze erover vertelt. “Je voelt je hier direct thuis. Dat horen we van ouders en stagiaires. De lijntjes zijn erg kort. Daar voel ik mij goed bij. In een klein team is het heel normaal dat je elkaar helpt. We zijn enorm enthousiast en willen ons ontwikkelen. Vanuit de christelijke normen en waarden gaan we met elkaar om. Dat is een mooi voorbeeld voor kinderen."

Kennis delen

“Er zijn verschillende expertisegroepen binnen Iris actief. Ook worden er vanuit het Iris leercentrum meerdere trajecten aangeboden waarbij het team van IKC Zaaier kan leren en ontwikkelen. Je haakt aan als een onderwerp je interesseert. Zo leren we efficiënt van en met elkaar”.

“We zijn naar de uiterwaarden van de rivier geweest en hebben gezocht naar vogels en naar andere dingen uit de natuur. De leerlingen hebben de materialen verzorgd en er opdrachtkaarten bij gemaakt. De sfeer is onderling dan zo goed, eigenlijk hoeft er geen juf mee. Uiteraard bespreken we achteraf wat er goed ging en wat de volgende keer nog beter kan.”

Wijze wereldburger

“We willen dat onze leerlingen wijze wereldburgers worden. Een wereldburger vindt zijn weg in de toekomstige maatschappij. Kinderen leren hoe ze in de samenleving kunnen functioneren. 

Veel buiten leren

“In de kleutergroepen wordt er veel geleerd door te onderzoeken. Er wordt in alle onderbouwgroepen veel buiten gewerkt. Zo doet groep 3 doe-opdrachten als de kleuters buiten spelen. Dat gaat prima samen. Spelenderwijs leren is erg prettig voor de kinderen.”

“Spelenderwijs leren is erg prettig voor de kinderen”

Samen buiten spelen

“Tijdens de pauze staat de schuurdeur altijd open. Met al het materiaal kan gespeeld worden. Kinderen kunnen kiezen uit onder meer fietsen en scheppen en de zandbak is open. Ook oudere kinderen vinden dat leuk. Wij zijn als team graag allemaal buiten in de pauze. Doordat de kinderen zich samen zo goed vermaken, hangt er een prettige sfeer in de pauze en leren ze veel met en van elkaar.”

De Bibliotheek op school

We zijn ontzettend blij met onze samenwerking met de Bibliotheek Kampen. We werken samen aan een positief leesklimaat, waarbij ook aandacht is voor het lezen thuis. Er is een schoolbieb vol met interessante en actuele boeken. We praten regelmatig met elkaar over een boek, dan merk je dat kinderen ook echt enthousiast worden voor dat boek. Ook werken we in alle groepen doelgericht aan vrij lezen en voorlezen en maken daarbij gebruik van de expertise van de leesconsulent Sarah Roos die aan onze school verbonden is.

Hoe werken we samen met ouders?

Op De Zaaier kent iedereen elkaar. “Dat is de kracht van klein,” zo verklaart Dineke de slogan van de school. “Er zijn korte lijntjes tussen ouders en school. Het contact is laagdrempelig en ouders helpen ook graag mee.”

“We willen partners van de ouders van onze leerlingen zijn. Zij weten meer over hun kind dan wij. De leerkrachten weten wat er thuis speelt en de ouders weten wat er op school gebeurt. Als wij iets signaleren is er altijd snel contact. We hebben die samenwerking heel hard nodig, want zo haal je samen het beste uit het kind.”

Contact via app

“In de Parro app delen de juffen dingen die gebeuren in de klas. De ene keer is dat een foto van wat er gedaan is in de klas, de andere keer is het een herinnering dat het kind iets mee naar school moet nemen. Deze app draagt bij aan de korte lijnen die we binnen school hebben.”

Gesprekken met ouders

"Wanneer de leerlingen naar een nieuwe leerkracht gaan wordt er een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. Vanuit de behoefte van het kind wordt gekeken welke doelen we het jaar stellen. Rondom de rapporten zijn er tienminutengesprekken. We praten dan met ouders over de vorderingen. Ook is er dan de mogelijkheid om in de schriften te kijken. Iedere twee weken krijgen de ouders een nieuwsbrief. Hierin staan algemene informatie, de ontwikkelingen in de school en regelmatig iets over dalton.”

Hulp van ouders

“De Zaaier krijgt hulp van ouders bij het lezen en het doen van educatieve spelletjes in de klas. Er is een activiteitencommissie, bestaande uit ouders, die helpt met het organiseren van activiteiten. Ook hieruit blijkt de betrokkenheid van ouders. Het is fijn dat zoveel ouders ons altijd willen helpen. Ze zijn belangrijk voor ons. Zonder hen kunnen we eigenlijk niet.”

“Het is fijn dat zoveel ouders ons altijd willen helpen”

Wat doen we voor goede doelen?

“Samenwerken hoort erbij in een kleine gemeenschap. Ook op De Zaaier hebben we diverse partners,” zo legt Ingrid uit. “Van de bibliotheek op school tot de samenwerking met de kerk.

"De leesconsulent komt wel op onze eigen locatie. Doordat zij geweldige leestips geeft, hebben onze leerlingen meer plezier in het lezen. Ook voor ons is het een goede hulpbron. Welk boek kunnen we voorlezen als een boek een enorm succes was in de klas. Zij geeft tips en helpt ons verder.”

Samen naar de kerk

“Er is een intensieve samenwerking met de naastgelegen kerk. Op bid- en dankdag zijn alle kinderen er. Ook de ouders zijn dan uiteraard van harte welkom. Veel ouders zijn dan in deze dienst aanwezig. Als afsluiting wordt iedereen uitgenodigd in de school voor een kopje koffie. De Gezin-School-Kerkweek wordt ook altijd druk bezocht. In ons onderwijs staat de Bijbel voorop. Dat dragen we ook uit naar kinderen.”

“Het is mooi dat we samen ons steentje bijdragen”

Omzien naar elkaar

“Ons onderwijs is erg individueel gericht. De grootste jaargroep telt vijf leerlingen. De kinderen van IKC Zaaier gaan iedere donderdagmiddag naar de sportzaal in Kampen. Daar gaan de leerlingen gymmen met de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Zo kunnen de leerlingen uit groep 3 tot en met 8 gymmen in de eigen jaargroep bij onze vakleerkracht. Kleuters gaan met een kleutergroep mee naar het speellokaal voor de bewegingsles.”

Steentje bijdragen

“De leerlingen van groep 1 tot en met 8 zochten sponsoren om geld in te zamelen tijdens Wandelen voor Water. Het besef dat schoon drinkwater niet overal vanzelfsprekend is, kwam goed binnen. Met zes liter water loop je zelf zes kilometer. Ieder kind doet mee en het samen gevoel is groot. Het is mooi dat we samen ons steentje bijdragen.”

Wat voor extra activiteiten zijn er op De Zaaier?

Op De Zaaier wordt veel georganiseerd. “We vinden het leuk om samen dingen te ondernemen,” zo vertelt Clarieke enthousiast. “Aan de sporttoernooien doen onze leerlingen graag mee. Ook is er de mogelijkheid om via de Sportpas mee te doen aan activiteiten die de buurtsportcoach organiseert in Kampen.”

Er worden typelessen gegeven op IKC Zaaier. Daarnaast krijgen de kinderen muziekles van de vakdocent muziek. Dit wordt iedere twee jaar aangeboden aan de leerlingen van groep 7 en 8. Bij genoeg aanmeldingen, wordt er ook les bij ons gegeven.

Sport verbroedert

“De avondvierdaagse wordt georganiseerd door ouders. Ook zijn zij van de partij als we meedoen aan de diverse sporttoernooien in en rondom Kampen. Zowel bij de training als coaching zijn we erg blij met hun hulp. Voor de kinderen is het leuk om elkaar op een andere manier te leren kennen. Sport zorgt echt voor verbroedering.”

Workshops

“Via Quintus worden er diverse activiteiten georganiseerd. Ieder jaar doet elke groep daar een activiteit. Zo bezoek je bijvoorbeeld een voorstelling. We hebben ook weleens een trommelworkshop gehad. De kinderen trommelen op emmers en daarna op heel veel ander materiaal. Ook de workshop met de 3D-pen was een succes bij de kinderen. Geweldig om te zien hoe ze daarvan genieten.”

Talent ontdekken

Ook voor de buitenschoolse activiteiten wordt samengewerkt met Quintus, maar ook met de lokale sportverenigingen. Hierbij staat het plezier voorop. “Door de laagdrempelige activiteiten na schooltijd kunnen kinderen genieten en bewegen onder professionele begeleiding. Door veel dingen te proberen, kom je er vanzelf achter waar je talent ligt.”

“Door te proberen, kom je er erachter waar je talent ligt”

Schoolkamp

Het ene jaar gaan de kinderen naar Schoolkamp Hattem en het daaropvolgend jaar naar Ameland.

Wat is De Overbrugging?

Een soepele overgang voor alle leerlingen van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, is wat we voor ogen hebben binnen de Overbrugging. Leerkrachten van het Ichthus College in Kampen en stichting Iris werken samen, om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Een goede voorbereiding en afstemming zorgt voor herkenning. Het zal vertrouwen geven om snel te wennen en te werken in een nieuwe leeromgeving.

Binnen de Overbrugging zijn ambassadeurs op twee thema's werkzaam:


 • Leren en oriënteren
  Ambassadeurs van de Overbrugging bezoeken een aantal keren per jaar de bovenbouwgroepen van de basisscholen. In overleg met de leerkracht besteden ze aandacht aan de oriëntatie op het voortgezet onderwijs en op het leren leren. Een eigen overbruggingsagenda vormt de basis voor organisatie en planning. Daarnaast is een lessenserie leren leren ontwikkeld, die nu op de basisscholel wordt uitgerold.
 • Taal en leesonderwijs
  De ambassadeurs ontwikkelen activiteiten voor het PO en VO die aansluiten bij landelijke taal- en leesevenementen. Daarnaast begeleiden en stimuleren ze vooral docenten in het VO om meer aan te sluiten bij de werkwijze op het PO m.b.t. lezen en leesplezier. De ambassadeurs werken nauw samen met de bibliotheek in Kampen.

De Overbrugging heeft een eigen website met informatie voor ouders, leerlingen en leerkrachten. Website De Overbrugging

Wat houdt de stichting IRIS Onderwijs in?

IRIS Onderwijs is een stichting voor christelijk onderwijs die vanuit een gezamenlijke visie kinderen willen ondersteunen, begeleiden en onderwijzen hoe zij een plek in de samenleving kunnen gaan innemen als een wijze wereldburger.

IRIS Onderwijs bestaat uit 14 christelijke basisscholen in de gemeente Kampen. Ieder kind is welkom op onze scholen. Wel gaan we ervan uit dat de christelijke grondslag van de stichting gerespecteerd wordt en kinderen met alle activiteiten meedoen.

Een nauw verbonden partij is IRIS Opvang, stichting voor christelijke kindcentra, die op het merendeel van scholen een vorm van kinderopvang en/of buitenschoolse opvang aanbiedt.

Een aanmeldformulier is verkrijgbaar bij de directie van de school.

Meer informatie over onze stichting zoals de samenstelling van de raad van toezicht, kunt u vinden op onze website.

www.iriskampen.nl www.irisopvang.nl

GRONDSLAG

De stichting heeft als basis de Bijbel als Gods Woord. Jezus Christus is de weg tot het heil. Zijn Liefde inspireert ons. En vanuit die Liefde zijn we, elk op onze eigen wijze en passend bij de veelkleurigheid van IRIS, een voorbeeld voor de kinderen en betrokken bij hun welzijn, dat van hun ouders en het welzijn van elkaar.

Wij bieden goed onderwijs aan, op basis van onze christelijke identiteit. We zijn daarbij betrokken bij de leerling en bij elkaar. Ons hart en onze passie liggen helemaal bij het onderwijs. Ons ultieme doel daarbij is dat leerlingen onze scholen verlaten als wijze wereldburgers in wording.

DE WIJZE WERELDBURGER

 • Een wereldburger vindt zijn weg in de (toekomstige) maatschappij. Kinderen hebben op school geleerd hoe ze in de samenleving kunnen functioneren (cognitief en sociaal-emotioneel).
 • Wijs zijn is iets anders dan slim zijn. Het begrip wijs kennen we vanuit de Bijbel, bijvoorbeeld uit Spreuken: “Want het is de HEER die wijsheid schenkt, Zijn woorden bieden kennis en inzicht.” Vanuit die bron, die sterk raakt aan het ‘zijn’ van IRIS, willen we kinderen leren om wijs te worden, leren dat ze hun talenten mogen gebruiken.
 • Wijs worden is een proces. Op onze scholen willen we daarvoor een goede basis leggen.
 • Een wijze wereldburger heeft een onderzoekende houding en is erop gericht om een positieve bijdrage te leveren aan zijn omgeving. Hierbij benoemen we duurzaam omgaan met de schepping als voorbeeld van positief bijdragen aan de omgeving.
 • Zo herkennen we vier leidende principes bij de wijze wereldburger: vertrouwen, verantwoorden, onderzoeken en positief bijdragen. Als we bij kinderen (en bij ons zelf) deze principes van de wijze wereldburger kunnen ontwikkelen, dan zijn we ervan overtuigd dat IRIS een stukje ‘eigenheid’ aan het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen en daarmee aan de samenleving toevoegt
Wat is de identiteit van onze school?

Onze school is een protestants-christelijke basisschool. Het Woord van God is het uitgangspunt van ons doen en laten. In de Bijbelverhalen, liederen, gebeden, weekopeningen en vieringen willen we onze kinderen de grootheid en liefde van onze Schepper laten zien.

De onderlinge verbondenheid geeft ons tegelijkertijd een stuk verantwoordelijkheid naar elkaar en de aarde waarop we wonen. Daarom gaat onze christelijke identiteit verder dan de bijbellessen. Wij willen ons in onze omgang met elkaar, de keuze en de behandeling van de leerstof laten inspireren door de Bijbelse boodschap. We proberen geloven en opvoeden te verbinden in de totale onderwijsleersituatie.

Wij willen onze leerlingen de Bijbelse waarden en normen meegeven in hun leven, om te kunnen leven en werken in een maatschappij die voortdurend verandert. Vanuit ons christen zijn willen we ook vorm en inhoud gaan geven aan burgerschap en integratie.

Wat zijn onze onderwijsdoelen?

Op De Zaaier willen we, daar waar mogelijk, niet alleen differentiëren naar aanleg, tempo en niveau maar zo mogelijk ook naar competentie en onafhankelijkheid. Op deze manier hopen we het leren van ieder kind te optimaliseren.

De Zaaier is een school waar:

 • gewerkt wordt vanuit een christelijke identiteit die niet alleen in theoretische zin zichtbaar is, maar ook tot uiting komt in de omgang met kinderen, ouders en collega’s;
 • het kind als uniek persoon centraal staat;
 • veiligheid, regelmaat en geborgenheid voor kinderen aanwezig is;
 • kinderen begeleid worden naar een grote mate van zelfstandigheid en sociale redzaamheid;
 • de leerkrachten een hoog verwachtingsniveau van de kinderen hebben;
 • aan ‘zorgleerlingen’ onderwijs en zorg op maat wordt geboden;
 • de recente onderwijsontwikkelingen gevolgd worden en zo goed mogelijk worden ingepast in het onderwijssysteem.

Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school proberen we ze uit te dagen en te stimuleren om nieuwe dingen te ontdekken. Als de ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden we hulp.

Onze school werkt met combinatieklassen. De groepen zijn klein. Daardoor krijgt elk kind veel individuele aandacht. Kinderen leren ook veel van elkaar. In combinatiegroepen, waar kinderen werken op verschillende niveaus kunnen we daar goed gebruik van maken.

Op een school staat het onderwijzen centraal, maar dat neemt niet weg dat het opvoedkundig karakter van een school van grote invloed is op de ontwikkeling van uw kind. Daarom vinden wij het belangrijk dat we regelmatig contact met u hebben, vooral als blijkt dat school- en huisverwachtingen van elkaar afwijken. Wij streven dan ook naar een goede relatie met de ouders, met de kinderen en met elkaar, omdat er dan een sfeer van warmte en vertrouwen ontstaat waarbinnen uw kind zich veilig kan voelen en zich verder kan ontwikkelen.

HOE WORDT DE VERPLICHTE ONDERWIJSTIJD BENUT?

In de Wet Primair Onderwijs wordt het aantal uren bepaald. Leerlingen in het basisonderwijs moeten in acht schooljaren tenminste 7.520 uren onderwijs ontvangen.

HOE IS HET VEILIGHEIDSBELEID GEREGELD?

Op school hebben we het veiligheidsbeleid beschreven in het beleidsstuk veilig op school. In dit stuk staan de taken en verantwoordelijkheden van de personen die te maken hebben met de veiligheid op school. In het document staan ook afspraken en procedures over fysieke en sociale veiligheid beschreven. We toetsen de sociale en fysieke veiligheid regelmatig, zoals de wettelijke kaders voorschrijven.

Hoe handhaven wij de onderwijskwaliteit binnen de scholen van IRIS?

De bedoeling van goed onderwijs binnen IRIS is kinderen op te leiden tot wijze wereldburgers. Om de bedoeling verder uit te werken, spelen de begrippen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming een belangrijke rol. IRIS ziet deze drie functies van onderwijs als doeldomeinen voor de kwaliteit van het onderwijs die een referentiekader en een taal bieden om nauwkeuriger over de bedoeling en de doelen van onderwijs te kunnen spreken. We verstaan het volgende onder de drie doeldomeinen.

KWALIFICATIE

Hiermee wordt het aanbieden van kennis, vaardigheden en houdingen bedoeld waarmee kinderen worden toegerust voor de volgende stappen in hun (school)leven. Belangrijke bestanddelen zijn een generieke cognitieve component (zoals vaardigheden met rekenen, wiskunde en taalbeheersing als primaire elementen), vakspecifieke kennis en vaardigheden (rondom bijvoorbeeld de zaakvakken en programmeren) en het aanleren van een juiste leerhouding en leerstrategieën.

SOCIALISATIE

Bij dit doeldomein gaat het om kinderen in te leiden (zich ‘thuis laten voelen’) in tradities, culturen en praktijken en de waarden, normen en gebruiken die daar een rol in spelen, zodat kinderen zich betrokken voelen bij dergelijke tradities en gebruiken, zich ermee kunnen identificeren en er betekenisvol in kunnen participeren. In de scholen van IRIS is de Bijbel de voedingsbron voor het socialisatieproces.

PERSOONSVORMING

Dit doeldomein heeft betrekking op de autonomie van leerlingen, waarbij ze leren om meer onafhankelijk in hun denken en doen te worden, los van bestaande tradities en praktijken om zich daardoor te ontwikkelen als autonoom persoon die zich op verantwoordelijke wijze verhoudt tot de maatschappij en de schepping.

Deze drie doeldomeinen zijn in de praktijk altijd met elkaar verbonden en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Goed onderwijs draagt altijd tegelijkertijd bij aan alle drie doeldomeinen.

Wanneer kinderen een basisschool van IRIS verlaten, dan hebben zij zich qua kennis en vaardigheden ontwikkeld passend bij hun intelligentie en competenties.

Zij starten op het voor hen geschikte niveau in het voortgezet onderwijs. Daarnaast kennen zij de basisprincipes van een wijze wereldburger; vertrouwen, verantwoorden, onderzoeken en positief bijdragen.

Wat doen wij met onze onderwijsresultaten?

KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS

Het kwaliteitsbeleid van IRIS vormt het uitgangspunt om vorm te geven aan de kwaliteit op onze school. We zien de kwaliteit breder dan de opbrengsten van groep 8. We gebruiken meerdere toetsuitslagen bij de analyse van de kwaliteit van onderwijs.

De resultaten van het groep 8 onderzoek worden ook gebruikt om de resultaten van het onderwijs van onze school te bepalen. De individuele resultaten worden omgerekend naar een schoolscore.

Scoort een school drie keer op rij een onvoldoende, dan spreekt de inspectie van een zeer zwakke basisschool en komt deze school onder verscherpt toezicht te staan. De afgelopen jaren hebben wij een voldoende gekregen voor de eindtoets.

DOORSTROMING VAN KLEUTERS

Omdat de jongste kleuters niet allemaal op de eerste schooldag van het schooljaar naar school gaan, is er voor deze groep leerlingen een speciale overgangsregeling. In het overgangsprotocol is geregeld hoe dat gaat. Het uitgangspunt hierbij is de ontwikkeling van het kind, gecombineerd met zijn of haar onderwijsbehoeften. Dit overgangsprotocol is op te vragen bij de directie van de school. Als een 4-jarige naar school gaat, komt deze in groep 1 en volgt vanaf dat moment alle reguliere activiteiten in deze groep binnen de vastgestelde lestijd. Deze leerling valt vanaf dat moment ook onder de reguliere verlofregeling.

Wat doen wij voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften?

Ondanks de extra zorg die wij als school kunnen en willen geven, zijn er altijd kinderen die specifieke zorg nodig hebben.

Wanneer kinderen bepaalde leer- en/of gedragsproblemen hebben, willen we met de ouders zoeken naar de juiste opvang voor het kind.

Wanneer een leerling regelmatig onvoldoende scoort tijdens toets momenten, dan wordt hij/zij in eerste instantie besproken met de intern begeleider. In dit gesprek wordt bekeken hoe de leerling binnen de groep extra begeleid kan worden. Daarnaast worden de toets resultaten besproken in een signaleringsvergadering.

Wanneer er voor het een kind een hulpplan wordt opgesteld, worden de ouders hierover in kennis gesteld. Dit gebeurt zowel schriftelijk, als door middel van een gesprek.

Na iedere toets week vindt er een signaleringsbespreking plaats. In deze bespreking staat de zorg in iedere individuele groep centraal. Na de signaleringsbespreking worden er nieuwe hulpplannen opgesteld. Dit gebeurt in overleg met de intern begeleider.

Zijn de (leer)problemen te groot, dan kan de intern begeleider advies vragen aan externe instanties. Hiervoor wordt steeds aan ouders toestemming gevraagd. School heeft de mogelijkheid om, in overleg met ouders, het kind in te brengen in het Zorgadviesteam. Hier denken een orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werk mee over een passende aanpak voor de leerling.

Wat doen wij met betrekking tot de ouderbijdrage en opvang?

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Naast de reguliere onderwijsactiviteiten organiseert de school bijzondere activiteiten, zoals schoolfeesten, sportwedstrijden en het Sinterklaasfeest. Met uw bijdrage maakt u voor de kinderen extra activiteiten en traktaties op feestelijke dagen mogelijk.

Het college van bestuur (CvB) heeft de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van € 18,-.

HOE IS DE TUSSENSCHOOLSE VOORZIENING GEREGELD?

Stichting IRIS heeft regels geformuleerd die van toepassing zijn op het overblijven. Bij het overblijven dient iedereen zich aan dat reglement te houden. Het reglement ligt op school ter inzage.

De Zaaier heeft een continurooster. Bij een continurooster is de middagpauze ingekort en gaan de kinderen niet naar huis om te eten. Zij lunchen gezamenlijk op school. De schooldag wordt op deze manier korter en de kinderen hebben een langere vrije middag.

HOE IS DE BUITENSCHOOLSE VOORZIENING GEREGELD?

In artikel 45 lid 2 van de Wet op het Primair Onderwijs is bepaald dat “Het bevoegd gezag van een basisschool zorgdraagt voor de organisatie van kinderopvang, voor leerlingen, op doordeweekse niet-schooldagen, niet zijnde algemeen erkende feestdagen en op schooldagen gedurende de voor- en naschoolse periode, tussen 07.30 uur en 18.30 uur, indien één of meer ouders daarom verzoeken”.

IRIS, de stichting waar onze school onder valt, heeft aan deze verplichting voldaan door daarvoor een overeenkomst aan te gaan. Hierover is informatie verkrijgbaar bij de directie van de school. Ouders die met een andere instantie een dergelijk contract willen aangaan of via een gastoudergezin opvang willen regelen, zijn daarin geheel vrij.

Wat doen wij met betrekking tot klachten en veiligheid?

DE KLACHTENREGELING

Als u klachten hebt over het onderwijs of over de gang van zaken op school, kunt u een afspraak maken met de betrokken groepsleerkracht. Mocht dit niet leiden tot de gewenste oplossing, dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school, of diens plaatsvervanger. Meer informatie vind u hieronder.

Lees klachtenregeling

GESCHILLENCOMMISSIE

Wij wijzen u ook op de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Deze instantie bundelt voor -onder andere- het protestants-christelijk onderwijs ongeveer twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Op de website van de Geschillencomissie bijzonder onderwijs kunt u terecht voor informatie over (klachten)procedures, wet- en regelgeving en jurisprudentie en vindt u daarnaast alle benodigde (contact)informatie.

www.gcbo.nl

GEDRAGSCODE

Voor alle bij de scholen betrokkenen heeft IRIS een gedragscode geformuleerd. Respect, veiligheid en geborgenheid zijn de uitgangspunten.

Download de gedragscode

SCHORSEN/VERWIJDEREN VAN LEERLINGEN

Vanuit de wetgeving zijn er protocollen over schorsen en verwijderen. In uitzonderlijke gevallen moet de directie, na overleg met de groepsleerkracht, bestuur en medezeggenschapsraad, inspectie en leerplichtambtenaar, besluiten om een leerling voor de duur van één of twee weken te schorsen. Dit zal alleen voorkomen na extreem wangedrag en in nauw overleg met de ouders. In uiterste nood moeten we soms overgaan tot verwijderen. Ook verwijderen vindt alleen plaats na overleg met de groepsleerkracht, bestuur, medezeggenschapsraad, inspectie en leerplichtambtenaar. De school draagt in dit geval zorg voor het vinden van een andere basisschool voor deze leerling.

EXTERN VERTROUWENSPERSOON

Het schoolbestuur heeft op elke school contactpersonen aangewezen die bereid zijn naar uw klacht te luisteren en u door te verwijzen. Zij behandelen uw klacht niet, maar wijzen u de weg naar een gepaste oplossing.

Op onze school zijn de volgende contactpersonen aangewezen: Marielle van Winkelen (vanuit de oudergeleding) en Caroline Pols (vanuit het team De Zaaier)

De school moet een plek zijn waar kinderen en ook de leerkrachten zich veilig kunnen voelen. De medewerkers in de school doen er alles aan om dit gevoel van veiligheid optimaal te laten zijn. Toch kunnen er zich situaties voordoen waarbij het gevoel van veiligheid ver te zoeken is. Denk daarbij aan ernstig pesten, geweld, of (seksuele) intimidatie.

Op elke school is een contactpersoon die speciaal voor deze situaties is aangesteld en waarmee u of uw kind mee in contact kan treden. Bij ingewikkelde situaties kan de contactpersoon de vertrouwenspersoon inschakelen. Dat kunt u als ouders ook rechtstreeks doen. De vertrouwenspersoon probeert in overleg met de school maatregelen te treffen waardoor de veiligheid terugkeert. De vertrouwenspersoon van alle scholen van stichting IRIS is de heer Henk Grit. Hij is werkzaam aan VIAA, Gereformeerde Hogeschool in Zwolle.

Contactgegevens:

Mail ons: h.grit@viaa.nl
Bel ons: 038-4255542
Bel ons: 06-24321661

Klachtenregeling

Stichting IRIS maakt gebruik van een landelijk erkende klachtenregeling. De stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs bundelt voor het katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en gereformeerd onderwijs ongeveer twintig landelijke geschillen- , beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao’s verplicht zijn voor onderwijsinstellingen.

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs

Postbus 394
3440 AJ Woerden
T: 070-3861697 (10.00 tot 12.30 en 13.30 tot 16.00 uur)
E: info@gcbo.nl
W: www.gcbo.nl

VOORKOMEN VAN PESTEN

Eén van de uitgangspunten De Regenboog is dat kinderen met plezier naar school gaan en zich op school veilig voelen. Een fijne sfeer ontstaat meestal niet vanzelf; die moet je met elkaar maken. We willen de kinderen dan ook leren goed met elkaar om te gaan, elkaar te vertrouwen en respect te hebben voor elkaar en elkanders eigendommen. Voor het realiseren en bewaken van een goede sfeer zijn er naar onze mening schoolregels nodig en moeten we afspraken maken met de kinderen. Meerdere malen per jaar praat het team over deze regels. We willen er voor zorgen dat regels in alle klassen hetzelfde zijn, natuurlijk aangepast aan de leeftijd van het kind.

Greetje Westerhof is ons aanspreekpunt in het kader van pesten.

SPONSORING?

Structurele sponsoring van het onderwijs op onze basisschool kennen wij niet. Vandaar dat we hierop ook geen nader beleid ontwikkeld hebben.

PRIVACY

Op onze scholen zorgen we ervoor dat we voldoen aan de wetgeving op het gebied van privacy. De gegevens van uw kinderen worden conform wet- en regelgeving bewaard. Op de website van hieronder vindt u informatie hoe wij omgaan met uw gegevens en die van de leerlingen.

www.iriskampen.nl

VERZEKERING

Om bepaalde schade te kunnen vergoeden heeft IRIS de volgende verzekeringen afgesloten:

 • een schoolongevallenverzekering;
 • een aansprakelijkheidsverzekering;
 • een schadeverzekering in het verkeer;
 • een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;
 • rechtsbijstandverzekering.

Lees hier het complete overzicht


Wat doen wij bij afwezigheid van een leerkracht?

Bij afwezigheid van een leerkracht is de directeur verantwoordelijk voor de vervanging. Hij/zij streeft ernaar om de vervanging door het eigen personeel te laten plaatsvinden, om zodoende de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen. Als er geen eigen personeel beschikbaar is, wordt een beroep gedaan op de invalpool. Omdat meer scholen een beroep doen op de invalpool zal er zo nu en dan geïmproviseerd moeten worden.

Bij ziekte neemt de directeur de volgende maatregelen:

 1. wanneer er een duo-collega is, wordt deze gevraagd;
 2. als er stagiaires op school zijn, wordt aan hen gevraagd om een groep (onder verantwoordelijkheid van hun mentor) waar te nemen;
 3. als ook dat niet leidt tot een oplossing, worden collega’s gevraagd een extra dag te werken;
 4. lukt dat niet, worden invalkrachten gebeld;
 5. als het niet lukt op deze wijze vervanging te regelen, treedt de noodprocedure in werking.

  Dit houdt in:
  a. kinderen intern opvangen;
  b. naar huis sturen (komt gelukkig hoogst zelden voor)

Ad a: ‘intern opvangen’:

 • het intern opvangen van leerlingen gebeurt bijvoorbeeld door de intern begeleider of onderwijsassistent;
 • als de aantallen het redelijkerwijs mogelijk maken worden, in laatste instantie, leerlingen over andere groepen verdeeld of worden groepen samengevoegd;
 • intern opvangen gebeurt alleen de eerste dag. Diezelfde dag gaat er een brief mee naar huis of krijgt u een bericht via de ouderapp waarin gemeld wordt of- en op welke wijze er de volgende dag(en) les kan worden gegeven aan de betreffende leerlingen;
 • als er vervanging in de bovenbouw nodig is, kan het gebeuren dat er intern met leerkrachten geschoven wordt. Dit omdat het dikwijls moeilijk is een ervaren vervanger voor de bovenbouw te vinden. We vallen dan terug op de ervaring van de eigen leerkrachten uit de onderbouw.

  Dit gebeurt voor maximaal 1 week volgens een door de school opgesteld schema.

Ad b: ‘naar huis sturen’:

 • als intern opvangen niet lukt, proberen we de ouders tijdig in te lichten;
 • één groep heeft maximaal 2 dagen lesvrij, daarna is een andere groep aan de beurt (bijvoorbeeld een hogere/lagere groep);
 • zodra deze noodprocedure in werking treedt, worden college van bestuur en Inspectie ingelicht;
 • als leerlingen van groep 3 tot en met 8 lesvrij zijn, krijgen zij een huiswerkpakket mee naar huis. Dit kan alleen gebeuren als het ruim van tevoren (minimaal 1 dagdeel) bekend is.
Wat doen wij met betrekking tot het opleiden van studenten in de school?

Het is de ambitie van IRIS om opleidingsscholen te realiseren waar gezamenlijk met de PABO van VIAA en Windesheim en een aantal MBO’s gewerkt wordt aan de kwaliteit van het onderwijs en professionalisering (van leraren en onderwijsassistenten in opleiding). Centraal hierbij staat het werkplekleren. Daarin wordt het leren op de werkplek (stage) meer geïntegreerd met het programma op de PABO en de MBO’s. Deze stage vindt plaats op de basisschool waar studenten leren aan de hand van werkelijke problemen uit de schoolpraktijk.

Wanneer het leren op de werkplek goed vorm krijgt ontstaat er een win-win situatie. De school heeft extra handen in de klas en de student kan theorie en praktijk op een natuurlijke manier met elkaar verbinden. IRIS heeft twee coördinatoren ‘opleiden in de school’ in dienst. Zij coördineren de samenwerking en onderhouden de contacten met de PABO’s en de MBO’s.

Wat houdt de leerplichtwet in?

In de leerplichtwet is vastgelegd dat alle leerlingen die op een school staan ingeschreven (dus ook de 4-jarigen) verplicht zijn de school te bezoeken. Daarnaast is in deze wet geregeld in welke gevallen de directeur toestemming kan geven voor verlof. U kunt meer informatie vinden op de website van de gemeente Kampen.

Leerplicht

Het aanvraagformulier voor extra verlof (buiten de reguliere vakanties om) vindt u op de website van de gemeente Kampen.

Bijzonder verlof

De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld bij ongeoorloofd schoolverzuim of bij situaties die zouden kunnen leiden tot schoolverzuim of schooluitval. Wanneer u hierover vragen hebt, mag u altijd de leerplichtambtenaar bellen. U kunt dan het algemene nummer van de gemeente Kampen bellen (14 038) en vragen naar de leerplichtambtenaar. Meer informatie over de leerplicht vind u op onze website.

www.iriskampen.nl


Wat is de meldcode huiselijk geweld?

Vanaf januari 2013 is elke school verplicht gebruik te maken van een meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Binnen IRIS is een stappenplan gemaakt dat aangeeft hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. In het kort ziet dit plan er als volgt uit:

 1. in kaart brengen van signalen
 2. overleggen met deskundigen
 3. gesprek met de ouders
 4. inschatting maken van risico’s
 5. beslissing nemen over melden of hulp organiseren

Dit stappenplan helpt scholen op een goede manier om te gaan met deze problematiek. De minister wil met het verplicht stellen van de meldcode bereiken dat eerder hulp geboden wordt aan kinderen die slachtoffer zijn (of dreigen te worden) van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Wie is de vertrouwenspersoon en wat houdt dat in?

Extern vertrouwenspersoon
Op onze school zijn de volgende personen aangewezen: Ingrid Klompenmaker (vanuit het team IKC Zaaier ) en Rianne ten Hove (vanuit de oudergeleding).

Wat is de gedragscode van IRIS Christelijke Kindcentra?

Voor alle bij de scholen betrokkenen heeft IRIS een gedragscode geformuleerd. Respect, veiligheid en geborgenheid zijn de uitgangspunten. De gedragscode kunt u hier downloaden.

Welke verzekeringen hebben wij afgesloten en wat houden ze in?

Om bepaalde schade te kunnen vergoeden heeft IRIS de volgende verzekeringen voor de scholen afgesloten:

 • een schoolongevallenverzekering;
 • een aansprakelijkheidsverzekering;
 • een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Hieronder volgt de belangrijkste informatie over deze verzekeringen.

Schoolongevallenverzekering

Voor ongevallen van leerlingen die zich tijdens schoolactiviteiten voordoen, biedt deze verzekering een dekking. Dit geldt ook voor ongevallen die zich voordoen tijdens het komen naar en gaan van school binnen één uur voor en na de schoolactiviteiten. De verzekering dekt (tot een maximumbedrag) na een ongeval het volgende:

 • kosten tandheelkundige behandeling;
 • uit te keren geldbedrag bij overlijden;
 • geneeskundige kosten;
 • uit te keren geldbedrag bij blijvende invaliditeit.

De verzekering dekt schade in verband met lichamelijk letsel die ontstaat ongeacht of hiervoor iemand aansprakelijk is. Let op! Schade aan materiële zaken zoals brillen, kleding, vervoermiddelen etc. is niet meeverzekerd.

Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de school, dan wel het bestuur voor schade die wordt veroorzaakt door iemand waarvoor de school, dan wel het bestuur verantwoordelijk is. Onder schade wordt, in dit geval, verstaan:

 • lichamelijk letsel, al dan niet met dodelijke afloop;
 • beschadiging, het teniet of verloren gaan van zaken; en de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Let op! Ouders zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun kinderen. U kunt hierbij denken aan een kind dat een ander kind laat struikelen of een bal die door de schoolruit wordt geschoten. Voor dit soort risico’s dient u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten!!!

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering biedt dekking wanneer een bestuurder door zijn “handelen” of juist “niet-handelen” schade veroorzaakt aan de vereniging.

Schademelding

Een eventuele schademelding moet zo spoedig mogelijk na de gebeurtenis schriftelijk worden gemeld bij de directeur of diens plaatsvervang(st)er. Vervolgens zal daarna zo spoedig mogelijk meer gedetailleerde informatie worden ingewonnen.Ondanks dat dit artikel met de grootste zorg is samengesteld kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.

Wat is de Wet Passend Onderwijs?

De Wet passend onderwijs gaat er vanuit dat passend onderwijs voor ieder kind bij de school begint. Dat betekent dat het bestuur moet voldoen aan zorgplicht, basisondersteuning moet kunnen bieden en een School Ondersteunings Profiel (SOP) moet opstellen. Maar wat houdt dat allemaal in?

Wat houdt Passend onderwijs in?

U heeft vast wel eens gehoord van termen zoals WSNS, intern begeleider, rugzakleerling en dergelijke meer. Ze hebben allemaal te maken met de gezamenlijke inspanning van basisscholen en speciale basisscholen om de juiste ondersteuning te bieden aan kinderen. De afgelopen jaren is er dankzij die samenwerking veel bereikt en zijn er voor heel veel kinderen nieuwe mogelijkheden gecreëerd. Extra aandacht en ondersteuning in de groep als het nodig is, maar ook juiste actie bij leerachterstanden in de vorm van extra hulpmiddelen of extra begeleiding.

Tot 1 augustus 2014 werd deze extra ondersteuning betaald vanuit de leerlinggebonden financiering, beter bekend als het rugzakje. In dit systeem was het ‘alles of niets’. Voor leerlingen met een rugzakje kregen scholen een vast bedrag, zonder dat hierbij gekeken werd naar wat er daadwerkelijk nodig is. Voor leerlingen zonder rugzakje, voor wie toch ondersteuning nodig was, kregen scholen een basisbedrag voor lichte ondersteuning. Vanaf 1 augustus 2014 is dit systeem veranderd. Er wordt voor ieder kind dat ondersteuning nodig heeft een arrangement op maat gemaakt. Daarbij wordt uitgegaan van wat het kind nodig heeft. De financiering voor de ondersteuning is binnen passend onderwijs flexibeler en breder inzetbaar.

Om de regelgeving verder te vereenvoudigen en om meer onderwijspartners te betrekken, is besloten om per 1 augustus 2014 de voormalige WSNS verbanden op te heffen en te vervangen door grotere samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs. IRIS participeert in de landelijk vastgestelde regio 23.05 www.2305po.nl en valt onder de deelregio Kampen.

Basisscholen en speciale basisscholen blijven samenwerken, maar voortaan worden óók de scholen voor speciaal onderwijs aan de samenwerking toegevoegd. Wat er vooral verandert, is dat ondersteuning in het onderwijs aan leerlingen flexibeler zal worden georganiseerd én beter zal worden afgestemd op de jeugdzorg. School en ouders kijken samen naar wat het kind nodig heeft en de juiste expertise wordt snel en effectief ingezet. Dat maakt het voor scholen nog beter mogelijk om ondersteuning te bieden voor alle kinderen die dit nodig hebben.

Ouders en passend onderwijs

Het slagen van passend onderwijs is mede afhankelijk van de samenwerking tussen ouders en de school. Wij hechten grote waarde aan deze samenwerking. Samen werken we op basis van één plan. We zien ouders als “educatieve en pedagogische” partners. Samen dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de opvoeding, het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Dit betekent dat we elkaar informeren over alles wat met de ontwikkeling van het kind te maken heeft, dat we samenwerken én elkaar professioneel aanspreken op onze taak. Kortom, betekenisvolle betrokkenheid en communicatie over en weer.

Zorgplicht

De school is verantwoordelijk om voor elke leerling een goede onderwijsplek te bieden. Dit heet zorgplicht. We kijken daarbij niet naar wat het kind niet kan, maar juist naar wat het kind wel kan. De kansen en mogelijkheden van het kind staan dan ook centraal. Zorgplicht wil dus niet zeggen dat scholen verplicht alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte moeten opvangen. Als het schoolbestuur zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind, dan zorgt het schoolbestuur voor een passende plek bij een van de samenwerkingspartners. Het speciaal (basis) onderwijs blijft bestaan.Voor meer informatie over de landelijke ontwikkelingen kijk op: www.passendonderwijs.nl.

Wat houdt leerplicht in?

In de leerplichtwet is vastgelegd dat alle leerlingen die op een school staan ingeschreven (dus ook de 4-jarigen) verplicht zijn de school te bezoeken. In deze wet is daarnaast geregeld in welke gevallen de directeur toestemming kan geven voor verlof. U kunt meer informatie vinden op de website van de gemeente Kampen. Het aanvraagformulier voor extra verlof (buiten de reguliere vakanties om) vindt u hier. De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld bij ongeoorloofd schoolverzuim of bij situaties die zouden kunnen leiden tot schoolverzuim of schooluitval. Wanneer u hierover vragen hebt, mag u altijd de leerplichtambtenaar bellen. U kunt dan het algemene nummer van de gemeente Kampen bellen (14 038) en vragen naar de leerplichtambtenaar.

Wat doen wij met betrekking tot klachten?

De Klachtenregeling

Als u klachten hebt over het onderwijs of over de gang van zaken op school, kunt u een afspraak maken met de betrokken groepsleerkracht. Mocht dit niet leiden tot de gewenste oplossing, dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school, of diens plaatsvervanger.

Geschillencommissie

Wij wijzen u ook op de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Deze instantie bundelt voor -onder andere- het protestants-christelijk onderwijs ongeveer twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Op hun website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over (klachten)procedures, wet- en regelgeving en jurisprudentie en vindt u daarnaast alle benodigde (contact)informatie.

Wat doen wij met betrekking tot privacy?

Verantwoordelijkheid voor uw gegevens
IRIS, stichting voor Christelijk primair onderwijs is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor de IRIS scholen.

Wij respecteren uw privacy
Wij hechten veel waarde aan uw privacy. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met het privacybeleid geven we u graag duidelijkheid over wat we met uw persoonsgegevens doen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam, geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer en burgerservicenummer (BSN). Download hier het volledige privacybeleid van IRIS onderwijs.

Functionaris gegevensbescherming
Lumen Group is voor IRIS onderwijs de functionaris Gegevensbescherming (FG). Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten over uw privacy bij IRIS onderwijs kunt u rechtstreeks contact opnemen met de FG. Klik hier voor het contactformulier van de FG.

Vragen over privacy? Mail naar privacy@iriskampen.nl

Opvang

Waar vind ik antwoorden op mijn vragen over de opvang van mijn kind(eren)?

Op de website van IRIS Opvang vind je alle antwoorden op veelgestelde vragen over opvang bij IRIS.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Geen antwoord
gekregen op je
vraag?