Hier doen we het voor

IKC Zaaier is een christelijke basisschool in Kamperveen. Vanuit onze christelijke levensovertuiging ligt het 'omzien naar elkaar' ons na aan het hart. Het christelijke karakter van onze school moet zichtbaar zijn, in de positieve sfeer die op school heerst, die ze uitstraalt en in de omgang en zorg voor elkaar. Als team willen we werken vanuit ons geloof in God. Hierin ligt onze inspiratie en motivatie.

Wij willen dat kinderen van nul tot dertien jaar op één locatie in Kamperveen kunnen spelen, leren en ontwikkelen. Dat vinden we belangrijk, omdat we kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn willen bieden. In ons kindcentrum organiseren wij daarom onderwijs, opvang en zorg om kinderen heen. Zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen tot wijze wereldburgers op weg. De opvang is niet in het schoolgebouw van IKC Zaaier gerealiseerd, maar er is een nauwe samenwerking met de kinderopvang in Kamperveen. 

“De kracht van klein”

IKC Zaaier heeft een klein en hecht team. Je voelt je hier direct thuis. Dat horen we van ouders en stagiaires. De lijntjes zijn erg kort. In een klein team is het heel normaal dat je elkaar helpt. We zijn enorm enthousiast en willen ons ontwikkelen. Vanuit de christelijke normen en waarden gaan open en eerlijk we met elkaar om. Dat is een mooi voorbeeld voor kinderen.

Leren van en met elkaar

Op IKC Zaaier vinden we het belangrijk dat kinderen (deels) kunnen bepalen welke doelen ze nastreven en hoe ze die willen bereiken. De kracht van klein is het samenwerken, samen leren en samen spelen. Als leerlingen invloed uitoefenen, hun eigen ontwikkellijnen zien en daarover met hun ouders en de leerkrachten in gesprek gaan, komen ze in onze ogen verder. De kinderen praten met de leerkrachten over hun gedrag, werkhouding en de opbrengsten. 

Alleen 'kunnen' is in onze snel veranderende samenleving niet genoeg. 'Kunnen veranderen' wordt steeds belangrijker. Kunnen nadenken over je werk, zowel vooraf als tussentijds en achteraf, is een vaardigheid die wij de kinderen willen meegeven. De leerkracht kijkt over je schouder mee met de te nemen stappen. Mooie resultaten halen is fijn, maar hoe je bij dit resultaat komt is bij ons op school minstens zo belangrijk.

Veel leesplezier!

Ingrid Klompenmaker

Locatieleider

Ons IKC gaat verder dan een goede samenwerking onder één dak. Binnen IKC De Zaaier werken alle medewerkers vanuit één gezamenlijke pedagogisch-didactische visie. Omdat zij elkaar aanvullen in hun pedagogische benadering, kunnen zij kinderen structuur, veiligheid en rust bieden. Zo gaat er geen kostbare ontwikkelenergie verloren.

Zorg en aandacht
Mocht dit nodig zijn, dan kan een kind binnen ons IKC extra zorg en aandacht krijgen. Oftewel: binnen de voor het kind vertrouwde en veilige omgeving. Wij zijn blij met wat we kinderen te bieden hebben. Dat doen we vanuit de overtuiging dat elk kind het waard is om gezien te worden.

Kiezen voor IKC Zaaier

Daarom onderwijs bij ons

Wij zien elke kinderfase als een prachtige periode, waarin iemand mag groeien, beleven, ontdekken en leren. Het vertrouwen dat kinderen bij ons ervaren, is hiervoor een stevige basis.

Ons basisonderwijs

Een kleine school waar het daltononderwijs in ontwikkeling is. Dat is IKC Zaaier in Kamperveen. 

Samenwerken

“Samenwerken en zelfstandig werken is hier heel normaal. Daarom is er gekozen om het daltonconcept in te voeren. Het samenwerken tussen oudere en jongere kinderen gebeurt hier altijd al. Leerlingen moeten om kunnen gaan met uitgestelde aandacht omdat er meer jaargroepen in de klas zitten.”

Kind centraal

“De ontwikkelbehoefte van het kind staat centraal. Er zijn veel mogelijkheden omdat er op diverse niveaus instructie wordt gegeven. Aansluiten bij een hogere jaargroep kan een optie zijn voor kinderen die sneller gaan. Heb je meer oefening nodig, is dat goed mogelijk met de laptops die in de klas aanwezig zijn. Naast de extra uitleg van de juf uiteraard.”

“Ons onderwijs is erg individueel gericht”

Leren van en met elkaar

“De collega’s zijn gewend om veel samen te werken. Iedere klas heeft onder meer dezelfde klassenregels, dagritmekaarten, opzet taakbrief. Zo is het voor iedereen duidelijk. Vergaderen gebeurt deels met de partnerschool voor de onderwijsinhoudelijke vergaderingen. Dit is effectief en voor leerkrachten fijn om informatie uit te wisselen met collega’s die dezelfde groepen lesgeven. Zo leer je met en van elkaar.”

Kracht van klein

“Ons onderwijs is erg individueel gericht. De grootste jaargroep telt vijf leerlingen. Het voordeel voor de kinderen is dat ze na de instructie via digitale middelen of schriftelijk aan hun eigen werk kunnen gaan. De zelfstandigheid is groot omdat ze gewend zijn dingen zelf op te zoeken als juf met een andere groepje kinderen bezig is. Dat is echt de kracht van klein. Er zijn regelmatig momenten van analyse. Zo kunnen we het beste uit ieder kind halen.”

Geen antwoord gekregen
op je vraag?