Aangenaam kennis te maken

Welkom bij ons basisonderwijs. We zijn trots op onze leerkrachten en andere professionals die dagelijks met de kinderen werken. We stellen ons graag aan je voor.

De Zaaier is een christelijke basisschool in Kamperveen. Vanuit onze christelijke levensovertuiging ligt het ‘omzien naar elkaar’ ons na aan het hart. Het christelijke karakter van onze school moet tastbaar zijn, in de positieve sfeer die op school heerst, die ze uitstraalt en in de omgang met en de zorg voor elkaar. Als team willen we werken vanuit ons geloof in God. Hierin ligt onze inspiratie en motivatie.

De Zaaier school schept ruimte en geeft de kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen aan een taak te werken. We zijn een Daltonschool in ontwikkeling.

Op De Zaaier vinden we het belangrijk dat kinderen (deels) kunnen bepalen welke doelen ze nastreven en hoe ze die willen bereiken. De kracht van klein is het samenwerken, samen leren en samen spelen.

Daltonscholen richten hun onderwijs in rondom de grondwoorden verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, evalueren & reflecteren, effectiviteit & doelmatigheid en borging. Dalton is een manier van werken en omgaan met elkaar. We experimenteren en reflecteren op de praktijk. We borgen onze kernwaarden door middel van planmatige zelfevaluatie, reflectie en visitatie. 

Als leerlingen invloed uitoefenen, hun eigen ontwikkellijnen zien en daarover met hun ouders en de leerkrachten in gesprek gaan, komen ze in onze ogen verder. De kinderen praten met de leerkrachten over hun gedrag, werkhouding en opbrengsten.

Alleen ‘kunnen’ is in onze snel veranderende samenleving niet genoeg. ‘Kunnen veranderen’ wordt steeds belangrijker. Kunnen nadenken over je werk, zowel vooraf als tussentijds en achteraf, is een vaardigheid die wij de kinderen graag mee willen geven. De leerkracht kijkt over je schouder mee met de te nemen stappen. Mooie resultaten halen is fijn, maar hoe je bij dit resultaat komt is bij ons op school minstens zo belangrijk.

Veel leesplezier!

Dalton-onderwijs

De Zaaier is een christelijke basisschool in Kamperveen. Vanuit onze christelijke levensovertuiging ligt het ‘omzien naar elkaar’ ons na aan het hart. Het christelijke karakter van onze school moet tastbaar zijn, in de positieve sfeer die op school heerst, die ze uitstraalt en in de omgang met en de zorg voor elkaar. Als team willen we werken vanuit ons geloof in God. Hierin ligt onze inspiratie en motivatie.

De Zaaier school schept ruimte en geeft de kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen aan een taak te werken. We zijn een Daltonschool in ontwikkeling.

Op De Zaaier vinden we het belangrijk dat kinderen (deels) kunnen bepalen welke doelen ze nastreven en hoe ze die willen bereiken. De kracht van klein is het samenwerken, samen leren en samen spelen.

Daltonscholen richten hun onderwijs in rondom de grondwoorden verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, evalueren & reflecteren, effectiviteit & doelmatigheid en borging. Dalton is een manier van werken en omgaan met elkaar. We experimenteren en reflecteren op de praktijk. We borgen onze kernwaarden door middel van planmatige zelfevaluatie, reflectie en visitatie.

Als leerlingen invloed uitoefenen, hun eigen ontwikkellijnen zien en daarover met hun ouders en de leerkrachten in gesprek gaan, komen ze in onze ogen verder. De kinderen praten met de leerkrachten over hun gedrag, werkhouding en opbrengsten.

Alleen ‘kunnen’ is in onze snel veranderende samenleving niet genoeg. ‘Kunnen veranderen’ wordt steeds belangrijker. Kunnen nadenken over je werk, zowel vooraf als tussentijds en achteraf, is een vaardigheid die wij de kinderen graag mee willen geven. De leerkracht kijkt over je schouder mee met de te nemen stappen. Mooie resultaten halen is fijn, maar hoe je bij dit resultaat komt is bij ons op school minstens zo belangrijk.

Een kleine school waar het daltononderwijs in ontwikkeling is. Dat is basisschool De Zaaier in Kamperveen. “We werken nauw samen met de Willem van Oranjeschool in Kampen en daardoor is er veel mogelijk voor deze kleine groep leerlingen,” zo legt intern begeleider Greetje uit.

Samenwerken

“Samenwerken en zelfstandig werken is hier heel normaal. Daarom is er gekozen om het daltonconcept in te voeren zoals dat ook op de Willem van Oranjeschool centraal staat. Het samenwerken tussen oudere en jongere kinderen gebeurt hier altijd al. Leerlingen moeten om kunnen gaan met uitgestelde aandacht omdat er meer jaargroepen in de klas zitten.”

Kind centraal

“De ontwikkelbehoefte van het kind staat centraal. Er zijn veel mogelijkheden omdat er op diverse niveaus instructie wordt gegeven. Aansluiten bij een hogere jaargroep kan een optie zijn voor kinderen die sneller gaan. Heb je meer oefening nodig, is dat goed mogelijk met de laptops die in de klas aanwezig zijn. Naast de extra uitleg van de juf uiteraard.”

“Ons onderwijs is erg individueel gericht”

Leren van en met elkaar

“De collega’s zijn gewend om veel samen te werken. Iedere klas heeft onder meer dezelfde klassenregels, dagritmekaarten, opzet taakbrief. Zo is het voor iedereen duidelijk. Vergaderen gebeurt deels met de partnerschool voor de onderwijsinhoudelijke vergaderingen. Dit is effectief en voor leerkrachten fijn om informatie uit te wisselen met collega’s die dezelfde groepen lesgeven. Zo leer je met en van elkaar.”

Samenwerking Willem van Oranjeschool

“Ons onderwijs is erg individueel gericht. De grootste jaargroep telt vijf leerlingen. Om kinderen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs, ze te laten functioneren in een grote jaargroep en ze bijvoorbeeld op hun eigen niveau gym te laten krijgen, gaan we iedere donderdagmiddag naar de Willem van Oranjeschool. Zo kunnen de leerlingen uit groep 3 tot en met 8 gymmen in de eigen jaargroep bij onze vakleerkracht. Kleuters gaan met een kleutergroep mee naar het speellokaal voor de bewegingsles.”

Kracht van klein

“Het voordeel voor de kinderen is dat ze na de instructie via digitale middelen of schriftelijk aan hun eigen werk kunnen gaan. De zelfstandigheid is groot omdat ze gewend zijn dingen zelf op te zoeken als juf met een andere groepje kinderen bezig is. Dat is echt de kracht van klein. Er zijn regelmatig momenten van analyse. Zo kunnen we het beste uit ieder kind halen.”

Keertje kijken bij IKC De Zaaier?

Hoe kunnen wij je helpen?

Je bericht is succesvol verzonden

Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Je bent nog een paar velden vergeten, check je ze nog even?